Marketingo komplekso analizė 7P pagalba

2012-06-04 17:18

Marketingo komplekso analizę tikslinga nagrinėti remiantis 7 P pagalba.
Pagal mokslininką Pikturnien (2006), marketingo komplekso elementai, ypač rėmimas ir jo sudėtine dalis, reklama, turi įtakos tiek pirminei, tiek antrinei (dar vadinamą selektyvine) naujų prekių ir paslaugų paklausai, kadangi jie veikia vartotojų sprendimą, ar iš viso pirkti prekę ar paslaugą, priklausančią tam tikrai kategorijai, bei kurį prekės ženklą pirkti ir kiek pirkti.
Yra plačiai žinomas apie 1960 metus J. McCarthy sukurtas marketingo kompleksas arba 4P modelis: product (gaminys/paslauga), price (kaina), place (vieta, paskirstymas), promotion (rėmimas). Šį marketing kompleksąį 1982 m. Booms ir Bitner papildė iki 7P modelio, pridėdami: people (žmonės), process (procesai) ir physical evidence (fizinis akivaizdumas).


Paslauga. Dažniausiai klientai vertina paslaugų kokybę atsižvelgdami į jų kainą, t.y. kuo aukštesnė kaina, tuo tikimasi aukštesnės kokybės. Kliento suvokiamą vertę didinti pavyzdžiui gali brangūs ir nauji įrenginiai.
Pasiskirstymas (vieta). Ši paslauga neatsiejama nuo jos teikėjo. Tai sprendimų ir veiksmų visuma, kuri apsprendžia prekių judėjimą nuo gamintojo iki vartotojo.
Kainodara. Turite nuspręsti, kokias kainas kainas parinksite ir kaip sudarysite kainodarą. Pavyzdžiui, paslaugų kainos ir politika gali būti orientuotos į vartotojus, vertinančius aukštą kokybės ir aptarnavimo lygį. Arba įmonė orientuosis į vidutines mėnesio pajamas gaunančius klientus.
Rėmimas. Tai įvairių įmonės pardavimo mastą didinančių būdų ir priemonių visuma, orientuota į tikslinę rinką, atskirą vartotoją, ar net visą visuomenę. Šios veiklos metu klientai sužino apie produkto privalumus ir įtikinami jį pirkti.Pavyzdžiui, pavieniams vartotojams gali būti taikoma lanksti nuolaidų sistema renkantis įvairias narystės rūšis.
Procesas. Paslaugų/produktų klientams kūrimo ir teikimo procesas yra vienas svarbesnių marketingo komplekso dalykų, kuriame žmonės yra itin svarbus elementas. Pavyzdžiui, dirbantys sporto klube tiesiogiai kontaktuoja su klientais – vyksta asmeninis paslaugos pardavimas.
Žmonės. Klientų tipas ir prigimtis lemia įmonės įvaizdį. Turite žinoti savo tikslinę grupę, jos vartojimo įpročius ir kitus psichografinius bei demografinius bruožus.
Fizinis akivaizdumas. Vietos pasirinkimas – sudėtingas ir atsakingas strateginis sprendimas, dažnai lemiantis veiklos rezultatus. Nuspręskite, kuomet kursite interjerą, kokią publiką stengsitės pritraukti ir kokį įvaizdį (pvz.: jaunatvišką, rimtą) stengsitės suformuoti. Taip pat labai svarbu bus personalas (darbuotojų skaičius, jų įgūdžiai), darbo grafikas (darbo dienos ir valandos), paslaugų teikimo trukmė, naudojama įranga ir t.t. Čia svarbu paplanuoti, kokias sutartis ir su kuo norite sudaryti, kokius dokumentus derėtų turėti.

Straipsnio autorius: Vygantas Poškus